shopup.com

ดูบทความความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยจานชามเซรามิค

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยจานชามเซรามิค

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยจานชามเซรามิค

มารู้จักกับจานชามที่เป็น BONE CHINA และ FINE CHINA แตกต่างกันอย่างไร

 

BONE CHINA

ถือเป็นเครื่องถ้วยจานชามชั้นเลิศ เป็นผลิตภัณฑ์ เซรามิคที่นับว่าแข็งแกร่ง และทนทานมากมีคุณสมบัติโปร่งแสง เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาล มีราคาแพงสุดมีความขาวและเคลือบเป็นมันวาวมาก เนื้อละเอียด บางเบา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ ถ้วย ชาม เครื่องประดับเป็นต้น โดยทั่วไปโบนไชนามีส่วนผสมหลักคือ เถ้ากระดูกประมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก และมีดินขาวเคโอลิน (kaolin) กับไชนาสโตน (china stone) อีกประมาณร้อยละ 25 (ในสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ชื่อโบนไชนาได้ต้องมีเถ้ากระดูกเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 25)

ซึ่งปริมาณเถ้ากระดูกเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้โบนไชนามีเนื้อละเอียดสีขาว ใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ 1200 องศาเซลเซียส และ ขั้นตอนการเคลือบ ตกแต่ง และเผาเคลือบ ใช้อุณหภูมิประมาณ 1100 องศาเซลเซียส

 

FINE CHINA

ผลิตภัณฑ์ชุดถ้วยจานชามซึ่งมีลักษณะโปร่งแสงใกล้เคียงกับ Bone China มีจุดเด่นคือการดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย มีคุณสมบัตรด้านความแข็งแกร่งเป็นพิเศษด้วยการเพิ่มส่วนผสมของ Alumina เข้ามาเล็กน้อย ขั้นตอนการผลิต,และอุณหภูมิการเผาเหมือนการผลิต Bone China

 

 ลองเลือกจานชามคุณภาพไว้ใช้ซักชุดสิคะ www.outlet108.com 

 

30 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 15529 ครั้ง

Engine by shopup.com