shopup.com
Duchess CM6102B#1 - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102B + กาแฟแคปซูล คละรส 40 แคปซูล Duchess CM6102B#1 - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102B + กาแฟแคปซูล คละรส 40 แคปซูล Duchess CM6102B#1 - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102B + กาแฟแคปซูล คละรส 40 แคปซูล Duchess CM6102B#1 - เครื่องชงกาแฟระบบแคปซูล CM6102B + กาแฟแคปซูล คละรส 40 แคปซูล
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องชงกาแฟ
รหัส : CM6102B#1
จาก 6,260.00 บาท ลดทันที 3461 บาท
ราคา 2,799.00 บาท

19 มีนาคม 2562

ผู้ชม 124 ผู้ชม

เครื่องชงกาแฟแคปซูล CM6102B

*แถมฟรี กาแฟแคปซูล

วิธีการชงกาแฟ
     โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้
     1. เติมน้ำลงในแทงค์น้ำ ด้วยน้ำสะอาดที่สามารถดื่มกินได้
     2. วางถ้วยใต้ช่องที่กาแฟไหลออก
     3. เปิดฝาครอบที่ใส่แคปซูล โดยการหมุนและดึงฝาครอบออก
     4. ปิดฝาคาอบที่ไส่แคปซูล โดยการหมุนกลับเข้าที่เดิม
     5. กดปุ่ม On/ Off เพื่อเปิดเครื่อง
     6. กดปุ่ม Espresso หรือ Lungo coffee เมื่อไฟไม่กะพริบอีกครั้งกาแฟจะออกมา เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
     7. เปิดฝาครอบที่ใส่แคปซูลออก โดยการหมุนและดีงฝาครอบออก แคปซูลทีใช้แล้าจะหล่นลงไปใน ถาดใส่เศษ แคปซูลที่ใช้แล้วโดยอัตโนมัติ

 

โปรแกรมสำหรับการ Espresso และ Lungo
          ท่านสามารถก้าหนดปริมาณของกาแฟ Espresso และ Lungo ได้ : กดปุ่มตังโปรแกรมของ Espresso หรือ Lungo ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีแล้วจึงปล่อย เมื่อปุ่มกาแฟ Espresso และ Lungo กะพริบอย่างรวดเร็ว(ประมาณ 2 ครั้งต่อวินาที) เครื่องจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าปริมาณกาแฟ เครื่องจะทำกาแฟอย่างต่อเนื่อง กดปุ่มตั้งโปรแกรมของ Espresso หรือ Lungo อีกครั้ง เมื่อได้ระดับปริมาณกาแฟที่ท่านต้องการ เครื่องจะบันทีกการตั้งค่าของท่านโอยอัตโนมัติ

 

การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
      coffee พร้อมกันค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องจะกลับสู่ค่าที่ตั้งปุ่ม Espresso และปุ่ม Lungoมาจากโรงงานผู้ผลิต

โหมดประหยัดพลังงาน และการสแตนด์บาย
   - โหมดปิดอัตโนมัติ : เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้ใช้งาน 9 นาที
   -  เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย โดยเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 2 ชวโมง ท่านสามารถกดปุ่มใดๆ ก็ได้
   -  เพื่อกลับมาสู่โหมดการทำงานตามปกติ
   -  หากเกินกว่า 2 ชั่วโมง ท่านจะต้องเปิดเครื่องด้วยสวิทซ์ On/Off เท่านั้น

การทำความสะอาด
 ค่าเตือน
   - ห้ามใช้สารทำความสะอาดทีมีฤทธิ์กัดกร่อน หรือน้ำยาทาความสะอาดที่เป็นตัวทำละลายและห้ามทำความสะอาดโดยเครื่องล้างจาน
   ห้ามนำเครื่องหรือชิ้นส่วนของเครื่องรุ่มลงในน้ำ
  - ท้าความสะอาดช่องใส่กาแฟอย่างสม่ำเสมอ ด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

 

ข้อควรปฏิบัติ
  - เติมน้ำลงในแทงค์น้ำ

  - วางภาชนะใต้ช่องที่กาแฟไหลออก

  - ท้าซ้ำตามขั้นตอน"วิธีการชงกาแฟ" โดยไม่ใส่แคปซูล จนเ.ว่าน้ำสะอาดจะไหลออกมา
  - เทน้ำออกจากถาดรองน้ำหยด และถาดใส่เศษ แคปซูลที่ใช้แล้ว

 

 การแก้ไขปัญหาเบื่องต้น
  - ไฟไม่ติดบนแผงควบคุม : เครื่องสู่โหมดปิดโดยอัตโนมัติ ให้กดสวิทซ์ On/Off
    ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟภายในบ้าน, ปล้าไฟ หรือฟิวส์
  -ไม่มีกาแฟ, ไม่มีน้ำ : ตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในแทงค์น้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำสะอาดที่สามารถดื่มได้
    ลงไปในแทงค์น้ำ
  - กาแฟไม่ร้อน : อุ่นเครื่องชงกาแฟให้ร้อนก่อน หรือถอดเครื่องออกในกรณีที่จาเป็น
  - แคปซูลไม่ปิดสนิท หรือเครื่องไม่เริมการกลั่น : ล้างภาชนะบรรจุแคปซูล แล้าตรวจดูว่าไม่มีเคปซูลตกค้างอยู่ภายในเครื่อง
  - มีการรั่วไหล หรือการไหลเวียนของกาแฟผิดปกติ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แทงค์น้ำถูกวางไว้อย่ากต้องทำความสะอาดถาดใส่เศษแคปซูลด้วยแปรง
  - เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน เครื่องจะเข้าสูโหมดปิด หลังจา
  - เป็นเวลานานกว่า 9 นาที โปรดดูเพิ่มเติมที่ "การประหยัดพลังงาน"ใช้งาน

 

Engine by shopup.com